FILtech - filtrace vody

Produktová skupina FILtech reprezentuje sítovou, pískovou nebo membránovou filtraci, náplňové filtry pro změnu chemického složení vody, fyzikální úpravny pro ochranu rozvodů před úsadami vodního kamene, UV výbojky pro desinfekci vody nechemickou cestou nebo dávkovací čerpadla.