Produkty

Rozsáhlé produktové portfolio umožňuje naší firmě naplňovat v podstatě jakékoliv potřeby a řešit různorodé problémy zákazníků ve vodoinstalacích technických zařízení budov, v průmyslu, komunální sféře a energetice. Ať se jedná o oblast filtrace mechanických nečistot, zlepšení kvality vody, její desinfekce, ochrany proti úsadám vodního kamene, úspor spotřeby vody a energie v ní obsažené nebo odvodu odpadní vody, tak i o oblast BOZP, kde se zabýváme otázkami hygieny a první pomoci oplachem vodou.

FILtech - filtrace vody

Filtry a úpravny vody

Sítová, písková nebo membránová filtrace, náplňové filtry pro změnu chemického složení vody, fyzikální úpravny pro ochranu rozvodů před úsadami vodního kamene, UV výbojky pro desinfekci vody nechemickou cestou nebo dávkovací čerpadla.

SANItech - sanita

Sanitární armatury a zařízení

Tlačné nebo elektronické ventily a baterie pro umyvadla, sprchy, pisoáry a toalety, programovatelné systémy pro veřejné umývárny, mechanické nebo elektronické termostatické ventily, sprchové sestavy, panely nebo sloupy a pitné fontánky.

SAFEtech - bezpečnost

Bezpečnostní sprchy a zařízení

Oční nebo celkové bezpečnostní sprchy jak pro vnitřní, tak i venkovní instalace.

DRAINtech - čerpání vody

Čerpadla na odpadní vodu

Sortiment kalových čerpadel pro nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami a lapolů pro separaci a odvod vody s olejem a tuky.

RAINtech - dešťová voda

Systémy na dešťovou vodu

Svodové, zemní nebo nádržové filtry na dešťovou vodu, sklepní nebo zemní nádrže, čerpadla, oddělovací stanice a řídící jednotky pro místní a vzdálenou správu.

WAStech - šedá voda

Systémy na šedou vodu

Úpravny šedých vod, výměníky pro rekuperaci energie ze šedé vody a řídící jednotky pro místní a vzdálenou správu.