DRAINtech

Produktová skupina DRAINtech reprezentuje sortiment kalových čerpadel pro nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami a lapolů pro separaci a odvod vody s olejem a tuky.