O nás

Společnost KONCEPT EKOTECH nabízí systémová řešení v různých oblastech hospodaření s vodou v budovách (sekce BMS) a průmyslových nebo komunálních instalacích (sekce IMS). Tato řešení mnoha zákazníkům nejen výrazně snižují provozní náklady, ale jsou tu také pro ty, kterým záleží na kvalitě vody, nebo pro ty, kteří dávají přednost vyspělým ekologickým technologiím.

Cílem naší společnosti je nabídka komplexních řešení problémů zákazníka a naplnění jeho potřeb, nejlépe dodávkou „na klíč“.

KONCEPT EKOTECH garantuje vysokou kvalitu služeb, širokou nabídku řešení, spolehlivost dodávek a servisu i osobní přístup k zákazníkovi.

Poskytujeme veškerou technickou a poradenskou pomoc v oblasti:

  • Přípravy projektu
  • Realizace zakázky
  • Následného servisu

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 : 2015 a ISO 14001: 2015. Udržování a stálé zlepšování integrovaného systému kvality je kontrolováno při pravidelných interních i externích auditech.

Politika kvality a životního prostředí

V rámci integrovaného systému řízení rozumíme pod pojmem KVALITA (QMS) všechny činnosti firmy,
které musí být v souladu s ISO 9001: 2015 a které naplňují zákazníkovy potřeby v oblasti poradenství,
dodávky technologií a technické podpory v celém životním cyklu produktu.
Pojem ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EMS) se týká certifikovaného systému řízení dle ISO 14001: 2015, ten firmě pomáhá hledat taková technologická řešení, která optimalizují hospodaření s vodou a jsou k životnímu prostředí šetrná.
Za naplňování požadavků obou norem jsou zodpovědni všichni pracovníci firmy.

Integrovaný systém řízení je proto postaven na zvyšování odborných znalostí a motivaci zaměstnanců.
Všechny procesy, které ve společnosti probíhají, jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. Cílem je dosažení maximální efektivnosti všech činností uvnitř i vně firmy, budování důvěry a posilování jistoty ve vztazích se zákazníky.

Ing. Zdeněk Petrů
jednatel společnosti

Základní údaje o společnosti

Společnost KONCEPT EKOTECH s.r.o. byla založena v roce 1991 a má za sebou 30 let úspěšného působení na českém a slovenském trhu.

Jednatel společnosti: Ing. Zdeněk Petrů
Počet zaměstnanců: 13
Základní jmění: 7 mil. Kč
Certifikace: ISO 9001 a 14001