Úspora vody

Voda a energie do ní vložená je v rámci TZB významnou nákladovou položkou. Zabýváme se proto možnostmi redukce jejich spotřeby, způsoby zachování vysoké účinnosti systémů pro ohřev nebo chlazení nebo alternativními zdroji vody pro splachování toalet, úklid nebo závlahy. K prioritním zde patří využití vody dešťové a šedé.