Úprava vody

Voda z centrálního nebo lokálního zdroje nemusí mít potřebnou kvalitu. Příčinou může být zvýšený obsah sloučenin vápníku, hořčíku, železa, manganu, dusíku nebo iontů těžkých kovů. Problémem může být i zápach nebo pachuť. Naším řešením docilujeme splnění parametrů normy pro pitnou vodu, požadavků zákazníka na kvalitu vody pro osobní spotřebu, naplňujeme potřeby firem stran kvality vody pro technologické účely i zajišťujeme ochranu systému před zanášením.