Odpad

Standardním tématem všech TZB instalací je mimo zajištění zdroje vody i odvod srážkových, šedých nebo černých vod, bez ohledu na dosažitelnost potřebných spádů potrubí nebo dostupnost veřejné kanalizace. V některých případech se jedná o nutnost překonávat výškové rozdíly. V kuchyňských provozech je navíc potřebné separovat a odčerpávat odpadní vodu s olejem a tuky. Stále častějším tématem je možnost rekuperace energie ze šedé vody.