Filtrace vody

Voda, ať je z  jakéhokoliv zdroje, obsahuje mechanické částice, případně i zákal. Naším systémovým řešením docilujeme jejich odstranění na požadované úrovní. Splňujeme tak nejen nároky zákazníků na čistotu pitné, užitkové, chladící nebo technologické vody, ale zároveň tím chráníme potrubní rozvody, teplosměnné plochy, uzavírací a regulační ventily, výrobní zařízení nebo koncové armatury. V důsledku tak snižujeme jejich poruchovost, četnost servisních zásahů a prodlužujeme životnost.