Desinfekce vody

Přirozenou součástí vody jsou i mikrorganismy. Jejich obsah v pitné vodě je dán normou. V případě její stagnace v rozvodech nebo jejího ohřevu v důsledku sálavého tepla však dochází k zásadnímu nárůstu mikroorganismů. Jejich nadlimitní výskyt je častý i ve vlastních zdrojích vody. Tímto řešením docilujeme nejen splnění parametrů normy pro pitnou vodu, ale i naplnění potřeb firem stran kvality vody pro chlazení nebo technologické účely. Specifickou oblastí je desinfekce bazénové vody.