Biologické separátory jako řešení jímání srážkových vod.

  • 13.12.2023

Dešťová vody coby cenný alternativní zdroj se i díky platné legislativě stala nedílnou součástí našeho chápání, jak s vodou v budovách hospodařit. Ovšem práce s tímto zdrojem má svá specifika, která je dobré mít při návrhu řešení na paměti, abychom se vyhnuli případným problémům.

Vstupní filtrace jímaných srážkových vod

Vedle samotného využití srážkových vod a základních parametrů, jako jsou lokální srážkové podmínky či charakteristiky odvodňované plochy (velikost, materiál, znečištění), by při návrhu jímání dešťových vod nemělo být zapomínáno na důležitost kvalitní vstupní filtrace.

Nedostatečná filtrace hrubých nečistot či nízká míra sedimentace anorganických částic v místě jímání totiž může vést ke škodám na technologii či vysokým provozním nákladům.Nádržový systém EKOTECH RainFill

Jednoduchým řešením této problematiky jsou nádržové biologické separátory EKOTECH RainFill.
Patentově chráněná technologie zajišťuje důležité zklidnění nátoku dešťové vody, odstranění hrubých nečistot, degradaci biologického znečištění, sedimentaci nerozpuštěných látek a pasivní úpravu pH vody.

 

Referenční projekt

CENTRUM Bořislavka


Vedle komplexní technologie filtrace a úpravy vody jsme v případě obchodního a administrativního centra Bořislavka navrhli a dodali technologii pro jímání a další využití dešťové vody.

Jejím klíčovým prvkem je pak právě sada biologických separátorů EKOTECH RainFill osazených do betonové retenčně akumulační nádrže o objemu úctyhodných 270 m3.

Podařilo se tak vyřešit absenci dešťové kanalizace a zároveň zajistit zajímavou úsporu využitím srážkových vod pro závlahu.