Zabýváme se možnostmi úspor vody a energií pro její ohřev, způsoby zachování vysoké účinnosti systémů pro ohřev, chlazení nebo čerpání vody,
alternativními zdroji pro splachování toalet, úklid nebo závlahy, snížením servisních nákladů na údržbu a ztrát z důvodu odstávky.

Naše systémové řešení zahrnuje :

armatury s redukovaným výtokem
armatury s časově omezeným výtokem
termostatické ventily
fyzikální úpravny
systémy na využití dešťové vody

K závaznému návrhu je vždy nutná znalost kvality vstupní vody a provozních parametrů systému.

Výrobci poskytující produkty v dané oblasti

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů