Nabízíme řešení oplachu těla nebo očí proudem vody v případě zasažení nebezpečnou chemikálií nebo mechanickými částicemi. Zajišťujeme tak rychlou a účinnou první pomoc v kritické situaci těsně po postižení a tím snižujeme pravděpodobnost trvalého poškození zdraví. Naše systémy vyhovují náročným evropským a americkým normám v oblasti BOZP a také nejmodernějším poznatkům medicíny. Současně splňují vysoké nároky na bezpečnostní signalizaci s možností propojení na kontrolní pracoviště nebo na provoz ve výbušném prostředí. Součástí naší dodávky může být i směšování teplé a studené vody, filtrace, úprava nebo stabilizace vody. Služba zákazníkům
Naše nabídka nespočívá pouze v doporučení a dodávce vhodných produktů a instalačních doplňků. Pro své zákazníky zabezpečujeme rovněž provádění testů a kontrol, jak vybavení jejich pracovišť a instalovaná zařízení odpovídají parametrům a požadavkům norem. Následně doporučujeme vhodná opatření k nápravě.

 
Naše systémové řešení zahrnuje :

oční/ obličejové sprchy
sprchy pro oplach těla nebo končetin
termostatické ventily
sítové filtry
bezpečností zvukovou a světelnou signalizaci
bezpečnostní symboly
testovací doplňky

K závaznému návrhu je vždy nutná znalost kvality a množství vstupní vody a provozních parametrů systému vč. dostatečného odpadu.

Výrobci poskytující produkty v dané oblasti

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů