Naším řešením odstraňujeme problém usazování vodního kamene v rozvodech a na teplosměnných plochách v instalacích "voda, topení, chlazení, klimatizace". Docilujeme tak neměnné účinnosti zařízení a výrazných úspor provozních nákladů na energii a servis. Současně splňujeme vysoké nároky na automatizovaný provoz s možností propojení na nadřazený řídící systém.

Vodní kámen způsobuje následující problémy :

tepelné a tlakové ztráty
snížení průtoku
poškození zařízení
korozi
růst biofilmu
růst obsahu bakterií (zvláště Legionelly)
nákladnou údržbu
růst provozních nákladů

Naše systémové řešení zahrnuje :

fyzikální úpravny HYDROFLOW C - ochrana proti tvorbě vodního kamene
fyzikální úpravny HYDROFLOW P - ochrana proti tvorbě vodního kamene, redukce biofilmu a obsahu bakterií, redukce chloraminů
fyzikální úpravny HYDROFLOW S - ochrana proti tvorbě vodního kamene v parních kotlích, vyvíječích páry a autoklávech
fyzikální úpravny HYDROFLOW I  - ochrana proti tvorbě vodního kamene v náročných provozech

K závaznému návrhu je vždy nutná znalost kvality vstupní vody a provozních parametrů systému.

Výrobci poskytující produkty v dané oblasti

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů