Naším řešením docilujeme účinné a spolehlivé filtrace mechanických nečistot z vody. Splňujeme tak nejen nároky klientů na čistotu pitné, užitkové a technologické vody, ale zároveň tím chráníme rozvody vody, výrobní zařízení i koncové armatury.
Nejrozšířenější metodou odstraňování nerozpuštěných látek z vody je sítová filtrace. Její podstatou je zachycování mechanických nečistot na filtrační přepážce, sítu. Za filtr můžeme teoreticky považovat jakoukoli porézní přepážku umístěnou do potrubí, nicméně dlouhodobě použitelným filtrem se tato přepážka stává až ve chvíli, kdy zajistíme její pravidelné čištění.
Využití sítové filtrace je velmi široké. V zásadě se jedná buď o samostatnou technologii, která má zajistit ochranu rozvodů vody před zanášením mechanickými nečistotami nebo se jedná o první stupeň úpravy vody.

Naše systémové řešení zahrnuje :

sítové filtry
membránové filtry

K závaznému návrhu je vždy nutná znalost kvality vstupní vody a provozních parametrů systému.

Výrobci poskytující produkty v dané oblasti

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů