Britská firma HYDROPATH je dlouholetým specialistou a uznávaným výrobcem fyzikálních úpraven, které slouží jednak k zamezování úsad vodního kamene nebo jeho odstraňování, redukci mikroorganismů a tvorby biofilmu v rozvodech užitkové nebo technologické vody. Dále k podpoře flokulace a tudíž ke zlepšení funkce pískových filtrů zvláště v bazénových cirkulacích a destrukci chloraminů v bazénové vodě. Jejich použití je časté v mnoha různých instalacích TZB, průmyslu, komunální sféře i energetice.
 
Charakteristika fyzikálních úpraven HYDROPATH:
 
Unikátní patentovaný systém indukce eletrického pole do celého objemu vody (tzv. feritová technologie) zajišťuje mimořádně vysokou účinnost úpraven bez ohledu na hodnotu tvrdosti vody, její proudění nebo materiál potrubí.
 
Díky instalaci úpraven na potrubní systém není zapotřebí rozvod vody přerušovat a odstavovat tak odběrové místo (výměník, kotel, boiler, chladič, technologie apod.), které má být chráněno.
 
Hlavním přínosem fyzikálních úpraven HYDROPATH pro uživatele je zamezení tvorby úsad vodního kamene a biofilmu v potrubí a armaturách, snížení energetických ztrát na výkonu čerpadel nebo ohřevu/ chlazení vody, snížení nákladů na provoz pískových filtrů, zlepšení kvality bazénové vody, úspora servisních nákladů a výrazné prodloužení životnosti vodovodního systému a instalovaných spotřebičů.
 
Fyzikální úpravny řady HydroFLOW C:
fyzikální úpravny pro ochranu systému v budovách před tvorbou úsad vodního kamene, rozměr potrubí ½“– ¾“ (HS38), 1“- 6“ (řada C Standard), 8“- 44“ (řada C Custom)
 
Fyzikální úpravny řady HydroFLOW P:
fyzikální úpravny pro ochranu systému v průmyslu před tvorbou úsad vodního kamene a biofilmu, pro podporu flokulace a destrukci chloraminů v bazénech, rozměr potrubí 2“- 6“ (řada P Standard), 8“- 44“ (řada P Custom)
 
Fyzikální úpravny řady HydroFLOW S:
fyzikální úpravny pro ochranu vyvíječů páry a parních kotlů před tvorbou úsad vodního kamene, rozměr potrubí ½“– ¾“ (S38), 1“- 4“ (řada S Standard)
 
Fyzikální úpravny řady HydroFLOW I:
fyzikální úpravny pro ochranu rozvodů vody, trysek a teplosměnných ploch před tvorbou úsad vodního kamene v náročných průmyslových instalacích, rozměr potrubí 1“ – 6“


© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů