Voda z centrálního nebo lokálního zdroje nemusí mít potřebnou kvalitu. Příčinou může být například zvýšený obsah sloučenin dusíku, železa, manganu, vápníku, hořčíku nebo iontů těžkých kovů. Naším řešením docilujeme splnění požadavků normy pro pitnou vodu, požadavků zákazníka na kvalitu vody pro technologické účely i ochranu systému před zanášením. Současně uspokojujeme vysoké nároky na komplexnost řešení a dodávku "na klíč".


K závaznému návrhu je vždy nutná znalost kvality vstupní vody a provozních parametrů systému.

Výrobci poskytující produkty v dané oblasti

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů