Zabýváme se možnostmi úspor vody a energií pro její ohřev, způsoby zachování vysoké účinnosti systémů pro ohřev, chlazení nebo čerpání vody, alternativními zdroji pitné vody, zdroji vody pro splachování toalet, úklid nebo závlahy, snížením servisních nákladů na údržbu a ztrát z důvodu odstávky.

Naše systémové řešení zahrnuje:
armatury s redukovaným výtokem
armatury s časově omezeným výtokem
termostatické ventily
pitné fontánky
fyzikální úpravny
výměníky na získání tepelné energie z odpadní vody ze sprch
systémy na využití dešťové vody
systémy na úpravu a zpětné využití šedé vody

K závaznému návrhu je vždy nutná znalost kvality vstupní vody a provozních parametrů systému.
 
 

Výrobci poskytující produkty v dané oblasti


© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů