Naším řešením výrazně snižujeme provozní náklady na údržbu, t.j. opravu nebo výměnu zařízení a čas servisního technika.
Snižujeme tak i ztráty z důvodu odstávky.

Naše systémové řešení zahrnuje :

tlačné armatury s omezenou dobou výtoku
bezdotykové elektronické armatury
mechanické termostatické ventily
elektronické termostatické ventily

K závaznému návrhu je vždy nutná znalost kvality vstupní vody a provozních parametrů systému.

Výrobci poskytující produkty v dané oblasti

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů