Voda z centrálního nebo lokálního zdroje nemusí mít potřebnou kvalitu. Příčinou může být například zvýšený obsah sloučenin dusíku, železa, manganu, vápníku, hořčíku nebo iontů těžkých kovů. Naším řešením docilujeme splnění požadavků normy pro pitnou vodu, požadavků zákazníka na kvalitu vody pro technologické účely i ochranu systému před zanášením. Současně uspokojujeme vysoké nároky na komplexnost řešení a dodávku "na klíč".

Naše systémové řešení zahrnuje :

změkčovací filtry
filtry na odstraňování dusičnanů, částečně i síranů a hydrogenuhličitanů
filtry ke snižování obsahu železa a manganu
filtry k úpravě alkality a pH
filtry s náplní aktivního uhlí k odstraňování škodlivých látek


K závaznému návrhu je vždy nutná znalost kvality vstupní vody a provozních parametrů systému.

Výrobci poskytující produkty v dané oblasti

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů