Pod pojmem kvalita rozumíme nejen technickou kvalitu námi nabízených řešení a produktů, ale i celý komplex činností a služeb, které jsou úzce spjaty s nákupem, prodejem a servisem produktů a mají pro naše zákazníky podstatný význam. Abychom dokázali naplnit očekávání našich zákazníků i naše vlastní, je důležité, aby všichni zaměstnanci cítili spoluodpovědnost za prosperitu společnosti. Celý systém managementu kvality je proto postaven na zvyšování odborných znalostí a motivace zaměstnanců. Všechny procesy, které ve společnosti probíhají, neustále sledujeme a vyhodnocujeme s cílem dosáhnout maximální efektivnosti všech činností uvnitř i vně firmy.Vedení společnosti společně se všemi zaměstnanci usilují o dlouhodobý rozvoj a růst společnosti, vytváření dobrého jména společnosti a rozvoj dlouhodobě dobrých vztahů se zákazníky. Našim základním cílem je spokojený zákazník. Proto je naše úsilí zaměřeno na vysoký standard poskytovaných služeb, včasné plnění dodávek, nabídku moderních ekologických technologií a kvalitních produktů a dodržování platné legislativy                                

ing. Zdeněk Petrů - jednatel společnosti

ing. Zdeněk Petrů
jednatel společnosti

 


© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů