Na této stránce vám přinášíme aktuality nejen ze světa hospodaření s vodou v sanitárních a průmyslových instalacích, ale i novinky naší společnosti.

Případová studie SLATINA Brno

Případová studie SLATINA Brno

25. 3. 2019

Administrativní centrum v Brně, v městské části Slatina je příkladem promyšlené koncepce nabídky moderních kancelářských prostor s akcentem na úspory vody a energie. Případová studie, kterou nyní dostáváte, se zabývá potřebou investora maximálně omezit provozní náklady na doplňování vody do chladícího okruhu klimatizace. Jak se nám splnit toto zadání povedlo, posuďte sami. Nutno dodat, že bez vizionářského přístupu zadavatele by nebylo schůdné využití dešťové vody jako alternativního zdroje prosadit. Patří mu za to velké uznání! Těšíme se už na Vaše dotazy, jsme připraveni nezávazně zpracovat podobné modelové řešení i pro Vaše existující stavby či plánované nové budovy. Přejeme Vám hodně zdaru.

NOVOROČNÍ POZDRAV

NOVOROČNÍ POZDRAV

31. 12. 2018

Vážené dámy a pánové, vážení partneři, v uplynulém roce jsme vám v novinkách „Víte, že ...?“ představovali výrobky se zajímavým konstrukčním řešením a viditelným přínosem pro uživatele. Omlouváme se vám za výpadek v rozesílání newsletterů způsobený implementací zásad GDPR. Letos budete dostávat novinky každé čtvrtletí a velice si vážíme toho, že jste nám udělili svůj souhlas. Logo České rady pro šetrné budovy v záhlaví naznačuje, že se čím dál více a aktivněji podílíme na její činnosti prostřednictvím pracovní skupiny „Hospodaření s vodou“. (hypertextový odkaz http://www.czgbc.org/o-nas/pracovni-skupiny/detail/21/hospodareni-s-vodou-) Změny klimatu vyžadují, abychom se všichni vážně a zodpovědně věnovali řešení problémů s kvalitou a dostupností zdrojů pitné vody. Proto jsme se rozhodli zaměřit letošní newslettery na otázky hospodaření s vodou v budovách a na využití alternativních zdrojů všude tam, kde je to možné. Jsme potěšeni, že MŽP a SFŽP věnují tomuto tématu velkou pozornost. I v tomto roce náš tým, který jsme posílili, udělá maximum pro vaši spokojenost. Věříme, že díky nabytým zkušenostem a odborné zdatnosti budeme pro vás i nadále tím správným partnerem.

PF 2019

PF 2019

16. 12. 2018

Děkujeme Vám za vše, čeho jsme dosud spolu s Vámi dosáhli, a těšíme se na další společnou práci. Do nového roku Vám přejeme zdraví, optimismus, osobní spokojenost a pracovní úspěchy.

Víte, že ...? Fyzikální úpravny HYDROFLOW

Víte, že ...? Fyzikální úpravny HYDROFLOW

27. 10. 2018

Víte, že fyzikální úpravny Hydroflow: - zabraňují úsadám vodního kamene všude tam, kde dochází ke zvýšení teploty nebo poklesu tlaku - mají (měřitelně) nejvyšší účinnost ze všech úpraven na bázi elektromagnetického pole - působí ve směru proudění i protiproudě bez omezení vzdálenosti, redukci účinnosti způsobuje pouze větvení potrubního systému - působí i ve stojící vodě - podporují flokulaci na vstupu do pískových filtrů a tím snižují provozní náklady - redukují množství mikroorganismů a jsou proto vhodnou součástí prevence proti tvorbě biofilmu a opatření omezující množení bakterie Legionella - nejsou závislé na materiálu potrubí či teplotě vody

Víte, že ...? Biologické separátory GREENLIFE

Víte, že ...? Biologické separátory GREENLIFE

21. 5. 2018

Víte, že: - fungují čistě na biologickém principu - využívají 100% přiváděné dešťové vody - jsou vyrobeny z odolného polyetylenu - fungují jako zklidněný nátok - napomáhají sedimentaci anorganických částic - podporují biodegradaci organických částic - nepotřebují žádnou pravidelnou kontrolu - jsou vhodné pro instalaci do jakýchkoliv typů nádrží


© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů