Kontakt

 

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost KONCEPT EKOTECH s.r.o., IČO: 26428857 se sídlem Praha 5 - Jinonice, Za Zámečkem 746/3a, PSČ 15800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81548 (dále jen „Správce“).

 

Společnost využívá k ukládání dat cloudových řešení SAP. Vaše osobní údaje tak mohou být předány zpracovateli, jímž je společnost Versino CZ, s. r. o., IČO: 25942107 se sídlem Za Pasáží 1609, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16412 (dále jen „Zpracovatel“), pouze však za účelem jejich uložení. Zpracovatel je vždy povinen dodržovat stejné zásady ochrany osobních údajů jako Správce.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem podle čl. 6 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „Nařízení“), a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa. Žádným dalším subjektům Vaše osobní údaje nepředáváme.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva vyplývající z Nařízení:

 

právo na přístup k osobním údajům (máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 Nařízení);

 

právo na opravu (máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 Nařízení);

 

právo na výmaz (máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení);

 

právo na omezení zpracování (máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech stanovených v čl. 18 Nařízení);

 

právo vznést námitku (máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 Nařízení);

 

právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů (subjekt údajů má právo být informován bez zbytečného odkladu o porušení zabezpečení jeho osobních údajů dle čl. 34 Nařízení);

 

právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

V případě dotazů či požadavků týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: info@koncept-ekotech.com.

 

 

Soubory cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.Typy používaných cookies

 

Nastavení

Tyto cookies v sobě nesou informaci o aktuálním nastavení webu. Pokud webová stránka podporuje personalizaci, např. zvětšení textu, změnu barev a další, budou tyto informace uložené v těchto cookies.

 

Zabezpečení

Pokud webová stránka podporuje přihlašování uživatelů, soubory cookie zabezpečení používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

 

Procesy

Soubory cookie procesů umožňují webům poskytovat služby, které návštěvníci očekávají, například navigaci na webových stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem webu. Bez těchto souborů cookie web nebude fungovat správně.

 

Stav relace

Jedná se o shromažďování údajů o chování návštěvníků. Může se jednat například o informace o tom, jaké stránky uživatelé navštěvují nejčastěji nebo zda se jim na některých stránkách nezobrazují chyby. Tyto cookies nám pomáhají zlepšovat služby a uživatelské prostředí na webu.

 

Analytické cookies

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga.

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s reklamními souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Na webové stránce můžeme používat také systém leady.cz, který slouží k získávání informací o počtu návštěv od firemních zákazníků. Systém leady.cz je službou třetí strany (viz níže) a sbírá tato data: typ prohlížeče, rozlišení, instalované rozšíření, fonty, typ zařízení, barevná hloubka IP adresa a další.

 

Rozšíření, sociální pluginy, systémy třetích stran

Webová prezentace může využívat rozšíření, tzv. sociální pluginy (např. Facebook tlačíko "Líbí se mi", seznam tweetů Twitter, apod.) a nebo systémy třetích stran, jako např. výše popsaný Google Analytics. Za konkrétní podobu, množství a účel souborů cookies uložených do vašeho prohlížeče od poskytovatelů třetích stran zodpovídá výhradně poskytoval této služby / těchto služeb.
Další informace, odkazy

Jak Google využívá data
Více informací o systému leady.cz


© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Realizace: DATOR3 2011 | Informace o zpracování osobních údajů