Vyhledávání FAQ

Kolik procent tepelné energie z odpadní vody ze sprchy uspoří výměník HEI-TECH?

Trubkový výměník je schopen zpětně využít až 62% energie.

Lze nějakým způsobem dále využít teplo z odpadní vody ze sprch?

Použitím tepelného výměníku, který se napojí na odpad ze sprchy, lze zpětně v závislosti na konstrukci získat 40 – 60% energie, o kterou pak ve zdroji ohříváme studenou vodu méně. Výměníky HEI-TECH jsou vyráběny prakticky pro jakýkoliv typ instalace.

Je možné řešit výměníkem rekuperaci energie z odpadní vody i v prádelnách a kuchyních?

Konstrukce výměníků HEI-TECH umožňuje jejich využití i v těchto provozech.

Jaké jsou hlavní předpoklady efektivního využití výměníku na šedou vodu?

Zásadním předpokladem je oddělené odpadní potrubí ze sprchy od ostatních odpadů. Pro dostatečnou účinnost a tím i akceptovatelnou návratnost je dále vhodné napojit výměník co nejblíže odvodu teplé vody ze sprchy.

Jaká je návratnost investice do systému rekuperace tepla z šedé vody?

Návratnost je závislá na množství a průměrné teplotě vody ve sprše za rok, dále na typu/konstrukci výměníku a na nákladech na montáž. Průměrná návratnost je v řádu let.

Je potřeba výměníky HEI-TECH nějak čistit?

S ohledem na konstrukci trubkových výměníků to není prakticky potřebné.

Jaký další přínos pro uživatele má vaše řešení DRAINtech?

Jedná se o komplexní službu v dané oblasti. Od analýzy potřeby, průzkumu místních podmínek, přes návrh, dodávku vhodného portfolia produktů, instalaci a uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis a bezplatné poradenství. V jeho rámci provádíme po několika letech analýzu stavu instalace a doporučíme případná nápravná opatření.

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů