Vyhledávání FAQ

Jak je zajištěna nezávadnost zpětně využívané odpadní vody z umyvadel, van nebo sprch?

Koncovým stupněm úpravy vody v jednotkách GREENLIFE jsou mikrofiltrační membrány, které jímanou, tzv. šedou vodu na potřebnou úroveň dočišťují.

Lze nějakým způsobem dále využít odpadní vodu z umyvadel, sprch nebo van?

Tuto odpadní vodu můžeme jímat, pročistit, na membránových filtrech zbavit mikroorganismů a takto již nezávadnou užitkovou vodu zpětně využít pro potřeby úklidu, plachování WC nebo pisoárů.

Na jakém principu funguje vaše úprava šedé vody?

Úpravny GreenLife využívají jednak sedimentace, kdy se z odpadní vody oddělují těžší anorganické částice. Provzdušňováním (oxidací) se následně redukuje obsah organických látek. V poslední fázi je takto předčištěná voda doupravována na membránových filtrech, které ji dezinfikují. Na výstupu z úpravny je tedy hygienicky nezávadná užitková voda, vhodná pro úklid nebo splachování.

Je šedá voda po úpravě hygienicky nezávadná?

Technologie úpraven GreenLife využívá pro konečnou fázi deskové membránové filtrační moduly, které zajišťují hygienickou nezávadnost upravené vody.

Může se spojit šedá voda a dešťová voda do jednoho systému?

Kombinace obou vod je nejen možná, ale i vhodná. Jednak se tak zvyšuje kapacita alternativního zdroje užitkové vody a tím i úspora pitné, dále se tímto propojením dvou technologií redukují pořizovací náklady a snižuje návratnost.

Jaký je příklad využití šedé vody?

viz příloha

PDF připojené k odpovědi: stáhnout

Jaký další přínos pro uživatele má naše řešení WAStech?

Jedná se o komplexní službu v dané oblasti. Od analýzy potřeby, průzkumu místních podmínek, přes návrh, dodávku vhodného portfolia produktů, instalaci a uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis a bezplatné poradenství. V jeho rámci provádíme po několika letech analýzu stavu instalace a doporučíme případná nápravná opatření.

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů