Vyhledávání FAQ

Existuje nějaký ventil s omezenou dobou výtoku, z něhož při stlačení voda nevytéká a je nutno hlavici uvolnit?

Tlačné ventily PRESTO mají v umyvadlové a sprchové řadě několik typů vandaluvzdorných a úsporných ventilů a baterií, kdy k aktivaci výtoku vody nestačí hlavici stlačit, ale je nutno ji uvolnit. Tyto produkty mají označení "S".

Může být tlačný ventil trvale otevřený?

Tlačné ventily jsou samouzavírací a nemohou být trvale otevřeny.

Jaké jsou hlavní výhody tlačných ventilů oproti pákovým bateriím?

Výhodou tlačných ventilů PRESTO jsou vysoké úspory nákladů na vodné, stočné a energii pro ohřev teplé vody.

Kolik vody se ušetří použitím tlačného ventilu oproti pákové baterii?

Tlačný umyvadlový nebo sprchový ventil PRESTO ušetří oproti pákovým bateriím cca 60 - 70% vody. Toho je docíleno jak redukovaným, tak i časově omezeným výtokem.

Jak rychle se při přechodu z klasických armatur na tlačné ventily vrátí investiční náklady?

Kalkulaci návratnosti investice lze propočíst na základě projektové dokumentace nebo námi dodaného dotazníku. Návratnost tlačných ventilů PRESTO ve veřejných sprchách se dle vytíženosti instalace pohybuje často pouze v řádu měsíců, maximálně však několika málo let.

Lze měnit u tlačných ventilů dobu výtoku?

U vybraných umyvadlových (řada 2000) a sprchových (řada 500) tlačných ventilů PRESTO lze dobu výtoku nastavit v učitém rozsahu.

Jak je zajištěna u armatur PRESTO a RADA dostatečná vandaluvzdornost?

U tlačných ventilů PRESTO je to robustní konstrukce a protiblokovací, tzv. „S“ systém, u elektronických armatur a sestav RADA je to navíc způsob instalace mimo dosah uživatele.

Jaké umyvadlové ventily jsou vhodné pro hendikepované?

Pro tělesně nebo mentálně postižené jsou nejvhodnější umyvadlové armatury PRESTO s pákou.

Lze napojit instalaci s tlačnými ventily PRESTO na zdroj vody ze studny?

Pro umyvadla nebo sprchy je možno používat i studniční vodu, pokud odpovídá platné normě pro pitnou vodu. V tomto případě je však podle velikosti instalace nezbytné vřadit sítový filtr s automatickým proplachem, optimální je jeho kombinace s předřazeným cyklonovým separátorem.

Jaká je standardní záruka na tlačné ventily?

Standardní záruka je poskytována v délce 2 roků. Při instalaci filtrů na teplou a studenou vodu JUDO, ochraně armatur fyzikální úpravnou HYDROFLOW a použití termoskopických ventilů RADA lze záruku výrazně prodloužit.

Na co se záruka u tlačných ventilů nevztahuje?

Podmínky záruky jsou přesně definovány v Návodu na instalaci a servis, který je jednak dodáván s výrobkem, dále je trvale k dispozici na firemních webových stránkách.

Jak ošetřovat a čistit povrch armatur?

Veškeré ventily, které mají chromovou povrchovou úpravu, je nutno omývat pouze mýdlovou vodou. Na čištění se nesmí používat agresivní chemické nebo abrasivní prostředky.

Jak dlouho bude možné zakoupit náhradní díly?

I po ukončení výroby daného produktu jsou náhradní díly výrobcem zajišťovány min. po dobu dalších 10-ti let.

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů