Vyhledávání FAQ

Existuje nějaký ventil s omezenou dobou výtoku, z něhož při stlačení voda nevytéká a je nutno hlavici uvolnit?

Tlačné ventily PRESTO mají v umyvadlové a sprchové řadě několik typů vandaluvzdorných a úsporných ventilů a baterií, kdy k aktivaci výtoku vody nestačí hlavici stlačit, ale je nutno ji uvolnit. Tyto produkty mají označení "S".

Může být tlačný ventil trvale otevřený?

Tlačné ventily jsou samouzavírací a nemohou být trvale otevřeny.

Jaké jsou hlavní výhody tlačných ventilů oproti pákovým bateriím?

Výhodou tlačných ventilů PRESTO jsou vysoké úspory nákladů na vodné, stočné a energii pro ohřev teplé vody.

Kolik vody se ušetří použitím tlačného ventilu oproti pákové baterii?

Tlačný umyvadlový nebo sprchový ventil PRESTO ušetří oproti pákovým bateriím cca 60 - 70% vody. Toho je docíleno jak redukovaným, tak i časově omezeným výtokem.

Jak rychle se při přechodu z klasických armatur na tlačné ventily vrátí investiční náklady?

Kalkulaci návratnosti investice lze propočíst na základě projektové dokumentace nebo námi dodaného dotazníku. Návratnost tlačných ventilů PRESTO ve veřejných sprchách se dle vytíženosti instalace pohybuje často pouze v řádu měsíců, maximálně však několika málo let.

Lze měnit u tlačných ventilů dobu výtoku?

U vybraných umyvadlových (řada 2000) a sprchových (řada 500) tlačných ventilů PRESTO lze dobu výtoku nastavit v učitém rozsahu.

Jak je zajištěna u armatur PRESTO a RADA dostatečná vandaluvzdornost?

U tlačných ventilů PRESTO je to robustní konstrukce a protiblokovací, tzv. „S“ systém, u elektronických armatur a sestav RADA je to navíc způsob instalace mimo dosah uživatele.

Jaké umyvadlové ventily jsou vhodné pro hendikepované?

Pro tělesně nebo mentálně postižené jsou nejvhodnější umyvadlové armatury PRESTO s pákou.

Lze napojit instalaci s tlačnými ventily PRESTO na zdroj vody ze studny?

Pro umyvadla nebo sprchy je možno používat i studniční vodu, pokud odpovídá platné normě pro pitnou vodu. V tomto případě je však podle velikosti instalace nezbytné vřadit sítový filtr s automatickým proplachem, optimální je jeho kombinace s předřazeným cyklonovým separátorem.

Jaká je standardní záruka na tlačné ventily?

Standardní záruka je poskytována v délce 2 roků. Při instalaci filtrů na teplou a studenou vodu JUDO, ochraně armatur fyzikální úpravnou HYDROFLOW a použití termoskopických ventilů RADA lze záruku výrazně prodloužit.

Na co se záruka u tlačných ventilů nevztahuje?

Podmínky záruky jsou přesně definovány v Návodu na instalaci a servis, který je jednak dodáván s výrobkem, dále je trvale k dispozici na firemních webových stránkách.

Jak ošetřovat a čistit povrch armatur?

Veškeré ventily, které mají chromovou povrchovou úpravu, je nutno omývat pouze mýdlovou vodou. Na čištění se nesmí používat agresivní chemické nebo abrasivní prostředky.

Jak dlouho bude možné zakoupit náhradní díly?

I po ukončení výroby daného produktu jsou náhradní díly výrobcem zajišťovány min. po dobu dalších 10-ti let.

Existuje nějaký systém pro veřejné sprchy, který je možno ovládat přes PC a vzdáleně kontrolovat přes internet?

Tento požadavek splňuje systém RADA Outlook pro bezdotykové ovládání výtoku pro umyvadla a sprchy s elektronicky řízeným směšováním teplé a studené vody.

Jaká je hlavní výhoda použití bezdotykových baterií oproti pákovým?

V prvé řadě je to otázka stupně hygieny, kdy se infraarmatury vůbec nedotýkáme. Ve veřejných prostorách je to kritický faktor. Rovněž jedná o vyšší úroveň vandaluvzdornosti (např. robustní provedení umyvadlové baterie RADA Insight nebo zásadně odlišný způsob instalace systémů RADA Pulse nebo RADA Outlook).

Lze měnit u elektronických ventilů typu RADA Pulse a Outlook dobu výtoku?

U těchto programovatelných systémů lze dobu výtoku i další parametry nastavit v širokém rozsahu.

Jaký je rozdíl mezi armaturami s piezo a infra senzorem?

Piezo senzor je dotykový, infrasenzor je bezdotykový, oba systémy jsou však elektronicky řízené a programovatelné.

Existuje nějaký směšovací ventil, u něhož lze nastavovat teplotu bezdotykově?

Takto je konstrukčně řešeno bezdotykové ovládání výtoku a zároveň směšování vody u produktů řady RADA Sense.

Kdy a proč použít termoskopický ventil oproti běžnému termostatickému?

Termoskopický ventil díky unikátní patentované konstrukci termostatického členu směšuje teplou a studenou vodu s přesností +/- 1°C při teplotních výkyvech na vstupech až o 10°C nebo při poklesu rozdílu tlaků vstup/ výstup na 50%. Při výpadku studené/teplé vody na vstupu se ventil cele uzavře max. do 2 sekund. Díky uvedené přesné funkci a rychlé reakci na změny jsou termoskopické ventily zvláště používány jako individuální nebo skupinové řešení ve veřejných sprchách a umývárnách.

Vyrovnáva termostatický ventil aj tlakové rozdieli?

Termostatické ventily obecně tlakové rozdíly nevyrovnávají, termoskopické ventily jsou však schopny garantovat funkci až do poměru rozdílů tlaků vstupy/ výstup 10 : 1.

Čím jsou specifické vaše elektronické ventily pro veřejné sprchy?

Sprchové a umyvadlové systémy RADA Outlook s elektronicky řízeným směšováním teplé a studené vody vynikají v přesnosti funkce, v možnosti naprogramování periodického výplachu potrubí a nebo termodesinfekce. Výhodou je rovněž možnost jejich propojení s počítačem nebo centrálním TZB systémem.

Jak se lze vyhnout chladnutí vody v přívodech, kdy nejsou umývárny v provozu?

Jediným efektivním řešením je zde instalace cirkulačního okruhu. Díky elektronickému termostatickému ventilu RADA DRV40 je navíc možné provádět pravidelné termální desinfekce jak okruhu, tak i jednotlivých výtoků.

Vyrabí se nějaká sprchová hlavice, která by spořila vodu a energii, omezovala úsady vodního kamene na povrchu a nevytvářela na výtoku aerosol?

Vhodnou volbou pro instalace s těmito požadavky jsou sprchové hlavice ILISIN.

Jaký další přínos pro uživatele má vaše řešení SANItech?

Jedná se o komplexní službu v dané oblasti. Od analýzy potřeby, průzkumu místních podmínek, přes návrh, dodávku vhodného portfolia produktů, instalaci a uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis a bezplatné poradenství. V jeho rámci provádíme po několika letech analýzu stavu instalace a doporučíme případná nápravná opatření.

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů