Vyhledávání FAQ

Lze nainstalovat bezpečnostní sprchu na venkovní rizikové pracoviště?

Ano, pro tyto případy existují bezpečnostní sprchy vyhřívané nebo s přívodem v nezámrzné hloubce.

Existují exteriérové bezpečnostní sprchy, které nejsou vyhřívané (např. topným kabelem)?

Pro tyto případy existují exteriérové bezpečnostní sprchy s přívodem i následným odvodem vody do nezámrzné hloubky.

Jaký další přínos pro uživatele má vaše řešení SAFETech?

Jedná se o komplexní službu v dané oblasti. Od analýzy potřeby, průzkumu místních podmínek, přes návrh, dodávku vhodného portfolia produktů, instalaci a uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis a bezplatné poradenství. V jeho rámci provádíme po několika letech analýzu stavu instalace a v souladu s platnými normami doporučíme případná nápravná opatření.

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů