Vyhledávání FAQ

Splňují bezpečnostní sprchy HAWS platné normy?

Všechny bezpečnostní sprchy HAWS splňují platné normy EN 15154 a ANSI Z 358.1.

Čím se liší bezpečnostní sprcha od běžné koupelnové sprchy?

Bezpečnostní sprchy pro celkový oplach s průtočnou kapacitou min. 60 L/min. zajistí rychlou a účinnou první pomoc v kritické situaci, v případě zasažení kyselinou, louhem nebo mechanickou částicí. Evropská norma EN 15154 a americká norma ANSI Z 358.1 jasně definují nejen nezbytnou průtočnou kapacitu, ale např. i přesný úhel rozstřiku. Běžné koupelnové sprchy nejenže nesplňují podmínky uvedených norem, ale s průtokem okolo 15 L/min. reálně ani nemohou účinnou pomoc poskytnout.

Lze nainstalovat bezpečnostní sprchu na venkovní rizikové pracoviště?

Ano, pro tyto případy existují bezpečnostní sprchy vyhřívané nebo s přívodem v nezámrzné hloubce.

Existují exteriérové bezpečnostní sprchy, které nejsou vyhřívané (např. topným kabelem)?

Pro tyto případy existují exteriérové bezpečnostní sprchy s přívodem i následným odvodem vody do nezámrzné hloubky.

Jaký další přínos pro uživatele má vaše řešení SAFETech?

Jedná se o komplexní službu v dané oblasti. Od analýzy potřeby, průzkumu místních podmínek, přes návrh, dodávku vhodného portfolia produktů, instalaci a uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis a bezplatné poradenství. V jeho rámci provádíme po několika letech analýzu stavu instalace a v souladu s platnými normami doporučíme případná nápravná opatření.

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů