Vyhledávání FAQ

Jaká je životnost filtračních sít na dešťovou vodu?

Zemní, šachtové a nádržové filtry 3PT mají síto z nerez oceli, životnost je proto téměř neomezená. Důležitou podmínkou spolehlivosti a účinnosti je však pravidelné čištění síta.

Proč využívat dešťovou vodu jako užitkovou?

Důvodů pro výhodné využívání dešťové vody je více. Jednak odpadá problém úsad vodního kamene z pitné vody, neboť dešťová voda je měkká. Hlavně je však ideálním alternativním zdrojem užitkové vody pro úklid, pračku, splachování WC nebo pro zálivku.

Lze na výtlak čerpadla užitkové vody připojit přes oddělovací člen třídy BA pitnou vodu pro případ poruchy čerpadla?

Je výslovný zákaz propojování potrubí veřejného vodovodu (včetně přípojek a rozvodů i vnitřních) s jinými zdroji vody, nelze propojit ani s použitím oddělovacího členu třídy BA.

Musí být biologický separátor organických látek v nádrži upevněn? Pakliže ano, jakým způsobem?

Ano, musí být upevněn, například nerezovou obručí ke stěně nádrže.

Jaké další zdroje vody lze využít pro technologické účely a lze je využívat společně s dešťovou vodou?

Současně s dešťovou vodou lze využívat vodu studniční, povrchovou (rybník) a vyčištěnou vodu z ČOV. Systém se propojí a jeden zdroj funguje jako záložní druhého. Lze dopojit i vodu pitnou pro případ, že by došly zdroje ostatní.

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů