Vyhledávání FAQ

Mnozí dodavatelé nabízejí systém řízení bez možnosti úpravy podle individuálních podmínek, existuje jiné řešení?

Mimo standardní řídící jednotky, které jsou rovněž v naší nabídce, jsme schopni navrhnout a dodat řídící systém zcela podle individuálních potřeb zákazníka.

Jaká je životnost filtračních sít na dešťovou vodu?

Zemní, šachtové a nádržové filtry 3PT mají síto z nerez oceli, životnost je proto téměř neomezená. Důležitou podmínkou spolehlivosti a účinnosti je však pravidelné čištění síta.

Proč využívat dešťovou vodu jako užitkovou?

Důvodů pro výhodné využívání dešťové vody je více. Jednak odpadá problém úsad vodního kamene z pitné vody, neboť dešťová voda je měkká. Hlavně je však ideálním alternativním zdrojem užitkové vody pro úklid, pračku, splachování WC nebo pro zálivku.

Lze na výtlak čerpadla užitkové vody připojit přes oddělovací člen třídy BA pitnou vodu pro případ poruchy čerpadla?

Je výslovný zákaz propojování potrubí veřejného vodovodu (včetně přípojek a rozvodů i vnitřních) s jinými zdroji vody, nelze propojit ani s použitím oddělovacího členu třídy BA.

Musí být biologický separátor organických látek v nádrži upevněn? Pakliže ano, jakým způsobem?

Ano, musí být upevněn, například nerezovou obručí ke stěně nádrže.

Jaké další zdroje vody lze využít pro technologické účely a lze je využívat společně s dešťovou vodou?

Současně s dešťovou vodou lze využívat vodu studniční, povrchovou (rybník) a vyčištěnou vodu z ČOV. Systém se propojí a jeden zdroj funguje jako záložní druhého. Lze dopojit i vodu pitnou pro případ, že by došly zdroje ostatní.

Část dešťové vody ve spodní části nádrže nemohu kvůli její konstrukci využít, existuje nějaké řešení tohoto nedostatku?

Řešením je bohužel jen výměna za jiný, vhodnější typ nádrže, doporučujeme tzv. ploché nádrže firmy REWATEC.

Jaký další přínos pro uživatele má vaše řešení RAINtech?

Jedná se o komplexní službu v dané oblasti. Od analýzy potřeby, průzkumu místních podmínek, přes návrh, dodávku vhodného portfolia produktů, instalaci a uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis a bezplatné poradenství. V jeho rámci provádíme po několika letech analýzu stavu instalace a doporučíme případná nápravná opatření.

webové stránky výrobců

© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů