Vyhledávání FAQ

Fungují výbojky BIO UV 100%?

Žádné UV výbojky nemohou fungovat "100%", reálně hovoříme u účinné desinfekci v rozsahu 99,5 - 99,99% dle zvoleného modelu.

Je lepší použití UV lampy nebo dávkování chloru pro mikrobiální zabezpečení pitné vody?

Výběr vhodného typu desinfekce je závislý v prvé řadě na výsledcích rozboru vody. Obecně platí, že méně mikrobiálně znečištěnou vodu lze zabezpečit pomocí UV lampy.

Jak dlouho vydrží UV lampa?

Životnost UV lamp je 8000-13000 hod. podle použitého typu.

Je UV výbojka vhodná pro technologickou vodu?

Zákazníkem vyplněný dotazník s požadovanými parametry technologické vody bude podkladem pro zpracování naší nabídky. Ta bude obsahovat návrh optimálního řešení bez ohledu na způsob desinfekce vody.

Jaký další přínos pro uživatele má vaše řešení FILtech?

Jedná se o komplexní službu v dané oblasti. Od analýzy potřeby, průzkumu místních podmínek, přes návrh, dodávku vhodného portfolia produktů, instalaci a uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis a bezplatné poradenství. V jeho rámci provádíme po několika letech analýzu stavu instalace a doporučíme případná nápravná opatření.


© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů