Vyhledávání FAQ

Jakou funkci má postříbřené koaxiální síto filtrů JUDO?

Filtry řady JPF, JKF, JPM a modely LF jsou vybaveny postříbřeným sítem, které má profylaktické účinky. Hubí tudíž mikroorganismy, které se mohou pomnožovat na úsadách na povrchu síta. Nejedná se však o možný způsob desinfekce pitné vody.

Je nutné filtrovat vodu z veřejného rozvodu?

I ve vodě z veřejného řadu se objevují mechanické nečistoty, které mohou způsobit, že dojde k protékání WC, baterií apod. Z těchto důvodů je filtr doporučen.

Jak poznám, že je filtr ucpaný?

Ucpaný filtr se projeví tím, že klesne tlak a tím i průtok vody.

Jak často je nutné filtr čistit?

U vody z veřejného řadu doporučuje výrobce filtrů proplach 1x měsíčně.

Jak se čistí síta filtrů? Musím filtr rozebrat?

Filtry se zpětným proplachem se rozebírat nemusí, k jejich čištění dochází při režimu zpětného proplachu. Výrobce však doporučuje síto 1x za 4 roky vyměnit.

Jak často provádět ruční proplach přepážkových filtrů?

Četnost proplachů je závislá na míře znečištění vody pevnými částicemi. U vody z veřejného řadu doporučuje výrobce JUDO proplach min. 1x měsíčně.

Lze napojit filtr JUDO na MaR a co je potřeba?

Přepážkový filtr JUDO lze na systém Měření a regulace napojit, je však zapotřebí použít speciální řídící elektroniku filtru, která toto umožňuje.

Lze umístit filtr JUDO v šachtě spolu s vodoměrnou sestavou, ohrozí jeho funkci vlhkost?

Filtr JUDO musí být umístěn v suchém prostředí.

Kolik vody se spotřebuje při proplachu filtru JUDO?

Spotřeba vody je závislá na velikosti filtru. Zpětný proplach trvá cca 2 min. a pro čištění síta je zapotřebí přibližně 1/3 průtočné kapacity filtru.

Akú životnosť má postriebrené sito?

Postriebrené sito má životnosť 4 roky.


© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů