Vyhledávání FAQ

Změkčují fyzikální úpravny HYDROFLOW vodu?

Ne, tyto fyzikální úpravny nemění její chemické složení.

Jak zamezit zarůstání trubek vodním kamenem?

Zarůstání trubek vodním kamenem se zamezí buďto instalací fyzikální úpravny Hydroflow nebo změkčením vody na změkčovacím filtru Delta nebo Ekotech.

Jak nejlépe ochránit pračku před vodním kamenem?

Jedním ze způsobů ochrany pračky před zarůstáním vodním kamenem je instalace fyzikální úpravny Hydroflow.

Lze magnetickou úpravnu instalovat na plastové potrubí?

Úpravny na bázi permanentního magnetu lze vřadit do jakéhokoliv potrubí, jejich účinnost je však velmi omezená a lokalizovaná pouze pro místo instalace. Úpravny vody na bázi feritové technologie Hydroflow je možno nainstalovat na potrubí z jakéhokoliv materiálu, přičemž je zajištěna účinnost úpravny v celém objemu vody.

Mohu elektromagnetickou úpravnu instalovat na staré potrubí?

Fyzikální úpravnu na bázi feritové technologie Hydroflow je možno nainstalovat i na stará potrubí. Zde však může po přechodnou dobu docházet k ucpávání např. perlátorů z důvodu vyplavování rzi a šupin vodního kamene. Tento jev ale po čase vymizí.

Jaký je dosah signálu/ účinnosti fyzikální úpravny Hydroflow?

Dosah signálu je standardně měřitelný ve vzdálenosti desítek až stovek metrů, vliv na účinnost nemá vzdálenost, ale členitost/ větvení potrubního systému.

Na jakou vodu můžeme použít fyzikální úpravnu Hydroflow?

Úpravny Hydroflow slouží k ochraně potrubí a teplosměnných ploch proti úsadám vodního kamene. Rovněž snižují korozivní vlastnosti vody a redukují počet bakterií Legionela v teplovodním systému.

Kdy použít proti vodnímu kameni fyzikální úpravnu vody a kdy chemickou?

Tam, kde není požadována změna chemického složení vody a cílem má být „jen“ ochrana potrubních rozvodů, armatur a teplosměnných ploch, je dostačující použítí fyzikální úpravny Hydroflow. Limitem může být extrémě tvrdá voda na úrovni krasové společně s velmi členitým potrubním systémem bez možnosti odkalení. V těchto a všech ostatních případech je nutné použít chemické změkčení.

Odstraní Hydroflow mapy na tmavém obkladu koupelny?

Ne, úpravny Hydroflow nemění koncentraci vápníku a hořčíku ve vodě, po jejím odpaření ze smáčené plochy proto všechny minerály na obkladu zůstanou.

Jaké je srovnání přístrojů EUV a Hydroflow?

viz příloha

PDF připojené k odpovědi: stáhnout

Jaké je srovnání přístrojů EUV x přístrojů na bází elektromagnetu?

viz příloha

PDF připojené k odpovědi: stáhnout


© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů