Vyhledávání FAQ

Jakou funkci má postříbřené koaxiální síto filtrů JUDO?

Filtry řady JPF, JKF, JPM a modely LF jsou vybaveny postříbřeným sítem, které má profylaktické účinky. Hubí tudíž mikroorganismy, které se mohou pomnožovat na úsadách na povrchu síta. Nejedná se však o možný způsob desinfekce pitné vody.

Je nutné filtrovat vodu z veřejného rozvodu?

I ve vodě z veřejného řadu se objevují mechanické nečistoty, které mohou způsobit, že dojde k protékání WC, baterií apod. Z těchto důvodů je filtr doporučen.

Jak poznám, že je filtr ucpaný?

Ucpaný filtr se projeví tím, že klesne tlak a tím i průtok vody.

Jak často je nutné filtr čistit?

U vody z veřejného řadu doporučuje výrobce filtrů proplach 1x měsíčně.

Jak se čistí síta filtrů? Musím filtr rozebrat?

Filtry se zpětným proplachem se rozebírat nemusí, k jejich čištění dochází při režimu zpětného proplachu. Výrobce však doporučuje síto 1x za 4 roky vyměnit.

Jak často provádět ruční proplach přepážkových filtrů?

Četnost proplachů je závislá na míře znečištění vody pevnými částicemi. U vody z veřejného řadu doporučuje výrobce JUDO proplach min. 1x měsíčně.

Lze napojit filtr JUDO na MaR a co je potřeba?

Přepážkový filtr JUDO lze na systém Měření a regulace napojit, je však zapotřebí použít speciální řídící elektroniku filtru, která toto umožňuje.

Lze umístit filtr JUDO v šachtě spolu s vodoměrnou sestavou, ohrozí jeho funkci vlhkost?

Filtr JUDO musí být umístěn v suchém prostředí.

Kolik vody se spotřebuje při proplachu filtru JUDO?

Spotřeba vody je závislá na velikosti filtru. Zpětný proplach trvá cca 2 min. a pro čištění síta je zapotřebí přibližně 1/3 průtočné kapacity filtru.

Akú životnosť má postriebrené sito?

Postriebrené sito má životnosť 4 roky.

Lze propojit řídící jednotku filtru ELI s nadřazeným řídícím systémem TZB?

Filtry ELI jsou standardně nebo na vyžádání vybavovány řídícími jednotkami, které jsou s TZB systémem propojitelné.

Pro filtrování vody je lepší použít filtr pískový nebo sítový?

Výběr filtru je závislý na výsledcích rozboru vody. U vody z veřejného řadu je vhodnější filtr sítový.

Jaké jsou možnosti výběru síta filtrů ELI podle jeho poréznosti?

Poréznost filtračního síta je volitelná od 0,01 mm do 3,0 mm, standardně je dodáváno síto 0,12 mm.

Z jakého materiálu mají síto filtry ELI?

Filtrační síto je z nerez oceli.

Aký najmenší a najvačší prietok vody dokážete upraviť na sitových filtroch?

Sítové průmyslové filtry nejsou limitovány největším průtokem vody, ale tím nejmenším. Při malých průtocích vody (pod 10 m3/h) je zapotřebí možnost použití konzultovat.

Jaké množství mechanických nečistot odstraní cyklonový separátor SATI nebo ELI?

Cyklonové separátory jsou schopny odstranit až 99% částic o velikosti nad 75 µm a 65% částic o velikosti nad 50 µm.

Je vhodné použít cyklonový separátor na vodu s nitrocelulosou nebo hustým kalem?

Cyklonový separátor je vhodný pro separaci nečistot, které mají větší hustotu než voda a velikost částic nad 50 um.

Existuje změkčovací filtr bez nutnosti připojení řídící hlavy na elektrickou síť?

Ano, jediným osvědčeným evropským výrobcem je belgická firma DELTA.

Co je to tvrdost vody?

Koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Tvrdost vody uvádí ČSN v mmol/l. Dle požadavků a potřeb investora lze tvrdost vody upravit na katexovém loži náplňového filtru.

Je tvrdá voda zdraví škodlivá?

Tvrdá voda není zdraví škodlivá, ale u tvrdé vody dochází k usazeninám vápníku a tím ke snížení životnosti zařízení (ventilů, bojlerů apod.) a zvýšení provozních nákladů.

Jako užitková voda je lepší dešťová nebo studniční?

Dešťová voda je měkká, odpadají zde náklady na provoz změkčovacích filtrů (sůl pro regeneraci, prací voda). Postačuje pak jednoduchá sítová, případně písková filtrace společně s filtrem s aktivním uhlím.

Je nutné změkčovat vodu v domácnosti?

V lokalitách s tvrdou a velmi tvrdou vodou doporučujeme vodu upravit. Tím se zamezí úsadám vodního kamene a ochrání se tak domácí spotřebiče (pračky, myčky, boilery, baterie apod.).

Jak upravit vodu z veřejného zdroje, studny, vrtu?

Způsob úpravy vody vždy závisí na jejím použití a na kvalitě vstupní vody. Voda z řadu vždy splňuje hygienickou normu, zde tedy přichází v úvahu pouze sítová filtrace, zlepšení senzorických vlastností na uhlíkovém filtru, případně změkčení. Optimální způsob úpravy u vody z vrtu nebo studně vždy vychází z nutného chemického a mikrobiologického rozboru vody.

Jaké mají největší výhody vaše chemické úpravny vody?

Náplňové filtry pro změnu chemického složení vody se liší typem filtračního lože a způsobem jeho regenerace. Ta je například u změkčovacích jednotek dosti nákladná stran spotřeby prací vody a solanky pro regeneraci katexu. Naše změkčovače DELTA mají oproti ostatním celkové provozní náklady min. o 25% nižší.

Jaké jsou průměrné měsíční náklady na provoz chemické úpravny?

Náklady na její provoz jsou závislé na kvalitě upravované vody. Vyčíslení těchto nákladů může být na vyžádání součástí naší nabídky.

Jaké je porovnání provozních nákladů zařízení Delta Ontário Compact x změkčovací zařízení s řídící jednotkou Fleck?

viz příloha

PDF připojené k odpovědi: stáhnout

Jsou membránové filtry vhodné a dostatečně účinné pro desinfekci vody?

Ultrafiltrační membrány HERCO odstraňují 100% bakterií, virů a zákalu, je to tudíž jedna z možných cest, jak desinfikovat pitnou vodu nechemickou cestou. Podmínkou dlouhodobě spolehlivé funkce je však předřazená filtrace a úprava vody.

Změkčují fyzikální úpravny HYDROFLOW vodu?

Ne, tyto fyzikální úpravny nemění její chemické složení.

Jak zamezit zarůstání trubek vodním kamenem?

Zarůstání trubek vodním kamenem se zamezí buďto instalací fyzikální úpravny Hydroflow nebo změkčením vody na změkčovacím filtru Delta nebo Ekotech.

Jak nejlépe ochránit pračku před vodním kamenem?

Jedním ze způsobů ochrany pračky před zarůstáním vodním kamenem je instalace fyzikální úpravny Hydroflow.

Lze magnetickou úpravnu instalovat na plastové potrubí?

Úpravny na bázi permanentního magnetu lze vřadit do jakéhokoliv potrubí, jejich účinnost je však velmi omezená a lokalizovaná pouze pro místo instalace. Úpravny vody na bázi feritové technologie Hydroflow je možno nainstalovat na potrubí z jakéhokoliv materiálu, přičemž je zajištěna účinnost úpravny v celém objemu vody.

Mohu elektromagnetickou úpravnu instalovat na staré potrubí?

Fyzikální úpravnu na bázi feritové technologie Hydroflow je možno nainstalovat i na stará potrubí. Zde však může po přechodnou dobu docházet k ucpávání např. perlátorů z důvodu vyplavování rzi a šupin vodního kamene. Tento jev ale po čase vymizí.

Jaký je dosah signálu/ účinnosti fyzikální úpravny Hydroflow?

Dosah signálu je standardně měřitelný ve vzdálenosti desítek až stovek metrů, vliv na účinnost nemá vzdálenost, ale členitost/ větvení potrubního systému.

Na jakou vodu můžeme použít fyzikální úpravnu Hydroflow?

Úpravny Hydroflow slouží k ochraně potrubí a teplosměnných ploch proti úsadám vodního kamene. Rovněž snižují korozivní vlastnosti vody a redukují počet bakterií Legionela v teplovodním systému.

Kdy použít proti vodnímu kameni fyzikální úpravnu vody a kdy chemickou?

Tam, kde není požadována změna chemického složení vody a cílem má být „jen“ ochrana potrubních rozvodů, armatur a teplosměnných ploch, je dostačující použítí fyzikální úpravny Hydroflow. Limitem může být extrémě tvrdá voda na úrovni krasové společně s velmi členitým potrubním systémem bez možnosti odkalení. V těchto a všech ostatních případech je nutné použít chemické změkčení.

Odstraní Hydroflow mapy na tmavém obkladu koupelny?

Ne, úpravny Hydroflow nemění koncentraci vápníku a hořčíku ve vodě, po jejím odpaření ze smáčené plochy proto všechny minerály na obkladu zůstanou.

Jaké je srovnání přístrojů EUV a Hydroflow?

viz příloha

PDF připojené k odpovědi: stáhnout

Jaké je srovnání přístrojů EUV x přístrojů na bází elektromagnetu?

viz příloha

PDF připojené k odpovědi: stáhnout

Fungují výbojky BIO UV 100%?

Žádné UV výbojky nemohou fungovat "100%", reálně hovoříme u účinné desinfekci v rozsahu 99,5 - 99,99% dle zvoleného modelu.

Je lepší použití UV lampy nebo dávkování chloru pro mikrobiální zabezpečení pitné vody?

Výběr vhodného typu desinfekce je závislý v prvé řadě na výsledcích rozboru vody. Obecně platí, že méně mikrobiálně znečištěnou vodu lze zabezpečit pomocí UV lampy.

Jak dlouho vydrží UV lampa?

Životnost UV lamp je 8000-13000 hod. podle použitého typu.

Je UV výbojka vhodná pro technologickou vodu?

Zákazníkem vyplněný dotazník s požadovanými parametry technologické vody bude podkladem pro zpracování naší nabídky. Ta bude obsahovat návrh optimálního řešení bez ohledu na způsob desinfekce vody.

Jaký další přínos pro uživatele má vaše řešení FILtech?

Jedná se o komplexní službu v dané oblasti. Od analýzy potřeby, průzkumu místních podmínek, přes návrh, dodávku vhodného portfolia produktů, instalaci a uvedení do provozu, až po záruční a pozáruční servis a bezplatné poradenství. V jeho rámci provádíme po několika letech analýzu stavu instalace a doporučíme případná nápravná opatření.


© Koncept ekotech | Design: Studio Hozák 2011 | Prohlášení o používání Google Analytics, cookies, zpracování osobních údajů